نام حساب : شهریه
کد ملی دانشجو :  
سال تولد 4 رقمی :  
مبلغ پرداختی :  ريـال
موبايل (بدون صفر در ابتدا) :  
تاريخ پرداخت : 1400/5/2
   
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بیمه رازی می باشد